Гэрчилгээ

PetroChina бүтээгдэхүүний шинэлэг бүтээгдэхүүний туршилтын бааз

XiPai бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

ААА зээлийн үнэлгээний гэрчилгээ

Апи-6а гэрчилгээ

Апи-6c гэрчилгээ

Апи-6d гэрчилгээ

Бөмбөлөг хавхлагын Sipai гэрчилгээ

Бөмбөлөг хавхлагын Sipai гэрчилгээ

Жиангсугийн алдартай брэнд бүтээгдэхүүнүүд

Хэмжлийн менежментийн системийн AAA гэрчилгээ

Аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын гэрчилгээ

20211216ce гэрчилгээ

Хөдөлгүүрийн SIL гэрчилгээ

Хөдөлгүүрийн SIL гэрчилгээ

Апи-q1 гэрчилгээ