CEPAI-ийн зорилго бол бүх ажиллагсад чанарын асуудалд анхаарлаа хандуулж, CEPAI-ийн хийсэн бүтээгдэхүүнийг ямар ч согоггүй байлгахыг хичээгээрэй
  • Cast steel gate valve

    Цутгамал ган хаалганы хавхлага

    CEPAI-ийн Cast Gate Valve нь дамжуулах хоолой дахь орчинг хаахад эсвэл холбоход ихэвчлэн ашиглагддаг. Ус, уур, тос, шингэрүүлсэн хий, байгалийн хий, хий, азотын хүчил, карбамид болон бусад орчинд ашиглаж болох янз бүрийн материалын цутгамал хаалганы хавхлагыг сонгоно уу.
  • Forged steel gate valve

    Хуурамч ган хаалганы хавхлага

    CEPAI-ийн үйлдвэрлэсэн хуурамч хаалганы хавхлагыг голчлон дамжуулах хоолой дахь орчинг хаах буюу холбоход ашигладаг. Янз бүрийн материалын хуурамч хаалганы хавхлагыг сонгож ус, уур, тос, шингэрүүлсэн хий, байгалийн хий, хий, азотын хүчил, карбамид болон бусад орчинд ашиглаж болно.